Opłaty środowiskowe – Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

opłaty środowiskowe 2016

W 2015 roku (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 815) zostały ogłoszone przez Ministra Środowiska wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016. Stawki ogłasza się na podstawie stosownych zapisów w ustawie  powinna je znać każda księgowa– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Poniżej przykład górnych jednostkowych stawek opłat w roku 2016:

  • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 388,64 zł/kg;

  • umieszczenie odpadów na składowisku – 284,71 zł/Mg

  • pobór wody podziemnej – 4,23 zł/m³

  • pobór wody powierzchniowej śródlądowej – 2,20 zł/m³.

W roku 2016  stawki pozostały na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Ostatnio to nie jedyne ciekawe zmiany jakie nas będą dotyczyły, warto również zapoznać się ze zmianą opłat roamingowych planowanych od 2017r. To dopiero jest rewolucja dla klientów i operatorów.

Więcej informacji możemy znaleźć w przywołanym na wstępie obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P. Dz.Urz. RP z 2015 r., poz. 815) Zainteresowanych kolejnych  zachęcamy do lektury w celu uniknięcia błędów przy wyliczaniu odpowiednich opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *