Korekta zeznania podatkowego 2015

korekta zeznania podatkowego

Od 2016 r nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU) jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Nie zwalnia to jednak całkowicie podatników z obowiązku składania korekt.

Z korektą zeznania podatkowego mamy do czynienia w wypadku ujawnienia błędów w dokumentach przekazanych do organu podatkowego. Zeznanie korygujące ma za zadanie zmianę treści pierwotnie przekazanej deklaracji. Ważne jest to szczególnie w przypadku mogących w pojawić się w przyszłości kontroli, gdyż organ kontrolujący podda w takim przypadku sprawdzeniu informacje wynikające jedynie z zeznania skorygowanego nie biorąc pod uwagę pierwotnie złożonego zeznania podatkowego. Jeżeli pierwotne zeznanie zawierało błędy, skorygowana deklaracja uchroni podatnika od ewentualnych kar.

Warto sprawdzić w swoim mieście jak będzie dla nas odpowiednia Księgowa Łódź np. możemy zweryfikować pod adresem www.zaufanaksiegowa.pl i wybrać odpowiednią księgową, która chętnie wprowadzi cię w nowości podatkowe, np. nowe stawki opłaty środowiskowej i wiele innych.

Możliwość dokonania korekty istnieje do zakończenia okresu przedawnienia, czyli zgodnie z przepisami do 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zatem zeznania za 2015 rok korygować można aż do końca 2021 roku. Jest więc sporo czasu ale bez wątpienia nie należy zwlekać.

Korekty dokonuje się składając deklarację podatkową (co istotne zgodną ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”).

Należy pamiętać że uprawnienie do skorygowania deklaracji zostaje zamrożone w przypadku rozpoczęcia i czasie trwania postępowania podatkowego, więcej powinna wyjaśnić Ci Twoja księgowa. Dlatego warto składać korekty natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości. Wymagają od nas tego przede wszystkim przepisy prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *