Korekta zeznania podatkowego 2015

korekta zeznania podatkowego

Od 2016 r nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU) jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Nie zwalnia to jednak podatników z obowiązku składania korekt.

Z korektą zeznania podatkowego mamy do czynienia w wypadku ujawnienia błędów w dokumentach przekazanych do organu podatkowego. Zeznanie korygujące ma za zadanie zmianę treści pierwotnie przekazanej deklaracji. Ważne jest to szczególnie w przypadku mogących w pojawić się w przyszłości kontroli, gdyż organ kontrolujący podda w takim przypadku sprawdzeniu informacje wynikające jedynie z zeznania skorygowanego nie biorąc pod uwagę pierwotnie złożonego zeznania podatkowego. Jeżeli pierwotne zeznanie zawierało błędy, skorygowana deklaracja uchroni podatnika od ewentualnych kar.

Warto sprawdzić w swoim mieście jak będzie dla nas odpowiednia Księgowa Łódź np. możemy zweryfikować pod adresem www.sumiennyksiegowy.pl i wybrać odpowiednią księgową, która chętnie wprowadzi cię w nowości podatkowe, np. nowe stawki opłaty środowiskowej i wiele innych.

Możliwość dokonania korekty istnieje do zakończenia okresu przedawnienia, czyli zgodnie z przepisami do 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zatem zeznania za 2015 rok korygować można aż do końca 2021 roku.

Korekty dokonuje się składając:

deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”).

Należy pamiętać że uprawnienie do skorygowania deklaracji zostaje zamrożone w przypadku rozpoczęcia i czasie trwania postępowania podatkowego, więcej powinna wyjaśnić Ci Twoja księgowa. Dlatego warto składać korekty natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *