Jak długo przechowywać faktury – Obowiązek przechowywania faktur

ile przechowywać faktury

ile przechowywać fakturyZarówno faktury elektroniczne jak i faktury w formie papierowej przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym termin płatności podatku upłynął. W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) faktury elektroniczne należy przechować w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, łatwe ich odszukanie oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jeżeli trafiłeś na tą stronę to znaczy że nie znalazłeś odpowiedzi na to pytanie w swoim biurze księgowym. Być może warto zastanowić się więc nad jego zmianą w której pomoże najlepsza wyszukiwarka księgowych ZaufanaKsiegowa.pl . Znajdziesz tam biuro rachunkowe posiadające certyfikaty, stosowne doświadczenie oraz liczne pozytywne opinie dzięki czemu zyskasz pewność że wszelkie
Twoje wątpliwości w zakresie księgowości rozwieje Twój nowy Sumienny Księgowy. Pomoże ci także w sprawach zwrotu nadpłaconego podatku, księgi podatkowej, rozliczeń dotacji i wiele wiele innych.

Wracając do kwestii przechowywania faktur warto w tym miejscu zauważyć że w wyroku z 10 maja 2012 r. (I FSK 1151/11) Naczelny Sąd Administracyjny umożliwił przedsiębiorcom przechowywanie kopii tradycyjnych faktur w formie elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko, zakładając że nie ma przeciwwskazań do istnienia mieszanego systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej natomiast przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej,  z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu. Za taką wykładnią przemawiają przede wszystkim względy ekonomiczne i ekologiczne. Kwestia rozważana przez NSA dotyczyła nieobowiązujących już przepisów i ma również znaczenie w przypadku faktur wystawionych przed 1 stycznia 2011 r. Tego dnia nastąpiła znacząca liberalizacja polskich przepisów dotyczących wystawiania i przechowywania faktur. W ramach tej nowelizacji zrezygnowano m.in. z warunku przechowywania faktur w oryginalnej postaci. Księgowy posiadający profile na ZaufanaKsiegowa znają obecnie obowiązujące przepisy, stwierdzające że faktury mogą być przechowywane w dowolny sposób, jeśli spełnione są określone w rozporządzeniu warunki (tzn. zagwarantowanie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności, możliwości łatwego odszukania i bezzwłocznego dostępu). A to przecież podstawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *